DOWNLOAD OUR APP
IndiaOnline playstore
01:01 PM | Wed, 01 Jun 2016

Download Our Mobile App

Download Font

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆರತಿಗೊಂದು, ಕಿರುತಿಗೊಂದು

155 Days ago

China Policy

ಬೀಜಿಂಗ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, 28: ಚೀನಾ ತನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಒಂದೇ ಮಗು ನೀತಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಮಗು ಹೊಂದಲು ಓಕೆ ಎಂದಿದೆ.

ವಯೋಮಾನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ. ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಚೀನಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮಗು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರೂವರೆ ದಶಕಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

()
Read More

Viewed 51 times
  • SHARE THIS
  • TWEET THIS
  • SHARE THIS
  • E-mail

Our Media Partners

app banner

Download India's No.1 FREE All-in-1 App

Daily News, Weather Updates, Local City Search, All India Travel Guide, Games, Jokes & lots more - All-in-1