ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ 90 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ !

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ 90 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ! ()

Download Our Free App