ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ

ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ