ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂਮਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂਮਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ()

Download Our Free App