ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੇ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੇ ()