கருணாநிதியின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள் | திமுகவினர் பேரணியாக சென்று நினைவிடத்தில் அஞ்சலி

கருணாநிதியின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள் | திமுகவினர் பேரணியாக சென்று நினைவிடத்தில் அஞ்சலி ()