கர்ப்பிணி பெண்கள் , மூத்த குடிமக்கள் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்

கர்ப்பிணி பெண்கள் , மூத்த குடிமக்கள் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் ()