தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் பல இடங்களில் சாய்ந்த மின்கம்பங்கள்

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் பல இடங்களில் சாய்ந்த மின்கம்பங்கள்

Video News

Download Our Free App