திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கடலில் புனித நீராடினர்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கடலில் புனித நீராடினர்

57 Days ago