தொடர் மழையால் கர்நாடகாவிலிருந்து காவிரி ஆற்றுக்கு நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது

தொடர் மழையால் கர்நாடகாவிலிருந்து காவிரி ஆற்றுக்கு நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது ()

Download Our Free App