நடப்பாண்டில் தென்மேற்கு பருவமழை 38% அளவுக்கு குறைந்துள்ளது : வானிலை ஆய்வு மையம்

நடப்பாண்டில் தென்மேற்கு பருவமழை 38% அளவுக்கு குறைந்துள்ளது : வானிலை ஆய்வு மையம் ()

Download Our Free App