ஹரியானாவில் மொத்தமுள்ள 90 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இன்று ஒரேகட்டமாக வாக்குப்பதிவு

ஹரியானாவில் மொத்தமுள்ள 90 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இன்று ஒரேகட்டமாக வாக்குப்பதிவு ()